Redaktør, T. (2011). „De tre professorer“ om fremtidens antropologi: Hvordan vil (og bør) antropologien se ud i fermtiden?. Tidsskriftet Antropologi, (63). https://doi.org/10.7146/ta.v0i63.27379