Jønsson, A. (2022). "Det’ bare en virus": Semantisk magt og situationens forrang i lægehuset. Tidsskriftet Antropologi, (85). https://doi.org/10.7146/ta.vi85.141758