Tidsskriftet Antropologi. (2021). FORFATTERLISTE. Tidsskriftet Antropologi, (84). https://doi.org/10.7146/ta.vi84.129934