Hartmann, I. (2021). MED BØNNEN SOM VÅBEN: Politisk konflikt og flertydigt religiøst engagement i Tyrkiet. Tidsskriftet Antropologi, (84). https://doi.org/10.7146/ta.vi84.129926