Schack Toft, D., & Kalsgaard Møller, A. (2021). INDDRAGELSE AF PERSONER MED DEMENS OG PÅRØRENDE I UDVIKLINGEN AF TRYGHEDSSKABENDE DEMENSTEKNOLOGIER. Tidsskriftet Antropologi, (81). https://doi.org/10.7146/ta.vi81.128366