Fyhn, H., Røyrvik, J., & Almklov, P. (2021). REVURDERING AV MAKTBEGREPET I TEKNOLOGIENS TIDSALDER: Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer . Tidsskriftet Antropologi, (81). https://doi.org/10.7146/ta.vi81.128364