Antropologi, T. (2021). DANSKE RESUMEER. Tidsskriftet Antropologi, (81). https://doi.org/10.7146/ta.vi81.128327