Antropologi, T. (2021). DANSKE RESUMEER. Tidsskriftet Antropologi, (80). https://doi.org/10.7146/ta.vi80.127623