Sjørslev, I. (2020). VIDENSFORMER. Tidsskriftet Antropologi, (79). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122284