Pedersen, L. (2020). ANTROPOLOGER HAR DATA. Tidsskriftet Antropologi, (79). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122280