Samuelsen, H. (1998). Vincanne Adams: Doctors for Democracy. Health Professionals in the Nepal Revolution. Tidsskriftet Antropologi, (39). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115188