Kusk, M. L. (2017). etnoGRAFISKE feltnoter. Tidsskriftet Antropologi, (76). https://doi.org/10.7146/ta.v0i76.111976