Jensen, T. G. (2018). Karen Valentin og Karen Fog Olwig (red.): Mobilitet og tilknytning. Migrantliv i et globaliseret Danmark. Tidsskriftet Antropologi, (75). https://doi.org/10.7146/ta.v0i75.109751