Johansen, K. S. (2015). „DET ER IKKE EN FORLYSTELSESPARK, VI DRIVER HER“ Behandling vs. nydelse og andre modsætninger i det danske program. Tidsskriftet Antropologi, (71). https://doi.org/10.7146/ta.v0i71.107063