Rømer, L. (2013). HÆNGENDE MELLEM HIMMEL OG JORD. Tidsskriftet Antropologi, (68). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/107026