Gad, C., Jensen, C. B., & Winthereik, B. R. (2018). PRAKTISK ONTOLOGI: Verdener i STS og antropologi. Tidsskriftet Antropologi, (67). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/107001