Tranekjær, L. (2009). J. Normann Jørgensen & Pia Quist: Unges sprog. Tidsskriftet Antropologi, (59/60). https://doi.org/10.7146/ta.v0i59/60.106856