Rubow, C., & Sjørslev, I. (2009). KULTUR OG VÆRDIKAMP I FÆDRELANDET. Tidsskriftet Antropologi, (59/60). https://doi.org/10.7146/ta.v0i59/60.106851