(1)
Redaktør, T. „De Tre professorer“ Om Fremtidens Antropologi: Hvordan Vil (og bør) Antropologien Se Ud I Fermtiden?. TA 2011.