(1)
Schack Toft, D.; Kalsgaard Møller, A. INDDRAGELSE AF PERSONER MED DEMENS OG PÅRØRENDE I UDVIKLINGEN AF TRYGHEDSSKABENDE DEMENSTEKNOLOGIER. TA 2021.