(1)
Fyhn, H.; Røyrvik, J.; Almklov, P. REVURDERING AV MAKTBEGREPET I TEKNOLOGIENS TIDSALDER: Makttransformasjoner I Teknologiske Styringssystemer. TA 2021.