(1)
Møhl, P.; Simonsen, A. Når Stemmerne Forstummer. TA 2018, 2018.