[1]
Jønsson, A. 2022. "Det’ bare en virus": Semantisk magt og situationens forrang i lægehuset. Tidsskriftet Antropologi. 85 (nov. 2022). DOI:https://doi.org/10.7146/ta.vi85.141758.