[1]
Hartmann, I. 2021. MED BØNNEN SOM VÅBEN: Politisk konflikt og flertydigt religiøst engagement i Tyrkiet. Tidsskriftet Antropologi. 84 (dec. 2021). DOI:https://doi.org/10.7146/ta.vi84.129926.