[1]
Fyhn, H., Røyrvik, J. og Almklov, P. 2021. REVURDERING AV MAKTBEGREPET I TEKNOLOGIENS TIDSALDER: Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer . Tidsskriftet Antropologi. 81 (aug. 2021). DOI:https://doi.org/10.7146/ta.vi81.128364.