[1]
Antropologi, T. 2021. DANSKE RESUMEER. Tidsskriftet Antropologi. 81 (aug. 2021). DOI:https://doi.org/10.7146/ta.vi81.128327.