[1]
Schirrer, A.K., Grønbæk Jensen, S., Buch Segal, L. og Brandt Ryborg Jønsson, A. 2021. UNDSKYLD: Redaktionelt forord. Tidsskriftet Antropologi. 80 (aug. 2021). DOI:https://doi.org/10.7146/ta.vi80.127598.