1.
Kjer MG, Mikuta MI, Topholm EH-E. Ældreplejens image i en rekrutterings- og omsorgskrise: – en diskursanalyse af folkeskoleelevers artikulationer af social- og sundhedsassistenters arbejdsopgaver, arbejdsvilkår og kompetencer. TfA [Internet]. 21. august 2023 [henvist 30. maj 2024];25(2):59-73. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/140162