[1]
D. Brøndum, “Velfærdsstaten smuldrer, hvis ikke vi kan rekruttere og fastholde medarbejderne”, TfA, bd. 25, nr. 2, s. 91–96, aug. 2023.