[1]
C. H. Jørgensen og N. Warring, “Arbejdslivets læringsmiljøer”, TfA, bd. 24, nr. 1, s. 25–38, maj 2022.