[1]
S. Pultz og M. P. Hansen, “Arbejdsløs i en (corona)krisetid: et opgør med selvansvaret?”, TfA, bd. 23, nr. 3, s. 9–25, nov. 2021.