[1]
A.-N. Grillis og J. Dyreborg, “Social dumping — et særligt problem for byggebranchen?”, TfA, bd. 17, nr. 2, s. 10-30, jun. 2015.