Kjer, M. G., Mikuta, M. I. og Topholm, E. H.-E. (2023) “Ældreplejens image i en rekrutterings- og omsorgskrise: – en diskursanalyse af folkeskoleelevers artikulationer af social- og sundhedsassistenters arbejdsopgaver, arbejdsvilkår og kompetencer”, Tidsskrift for Arbejdsliv, 25(2), s. 59–73. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/140162 (Set: 30 maj 2024).