Sundstrup, E., Jensen, J. S. D., Wilstrup, N. M. G., Sørensen, O. H., & Stochkendahl, M. J. (2021). Samspil mellem arbejdsmiljøviden, muskelskeletbesvær og fysisk belastende arbejde: Er der brug for en særlig indsats og hvilke kommunikationskanaler kan benyttes?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 23(1), 46–65. https://doi.org/10.7146/tfa.v23i1.127050