Grillis, A.-N., & Dyreborg, J. (2015). Social dumping — et særligt problem for byggebranchen?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 17(2), 10-30. https://doi.org/10.7146/tfa.v17i2.108990