Kamp, A., Hagedorn-Rasmussen, P., Kamp, A., & Hagedorn-Rasmussen, P. (2004). Mangfoldighed på danske arbejdspladser— byrde eller styrke?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 6(2), 8. https://doi.org/10.7146/tfa.v6i2.108417