(1)
Sundstrup, E.; Jensen, J. S. D.; Wilstrup, N. M. G.; Sørensen, O. H.; Stochkendahl, M. J. Samspil Mellem arbejdsmiljøviden, muskelskeletbesvær Og Fysisk Belastende Arbejde: Er Der Brug for En særlig Indsats Og Hvilke Kommunikationskanaler Kan Benyttes?. TfA 2021, 23, 46-65.