(1)
Grillis, A.-N.; Dyreborg, J. Social Dumping — Et særligt Problem for Byggebranchen?. TfA 2015, 17, 10-30.