Call for papers: Når forskelle udfordrer i arbejdslivet - krænkende handlinger, mobning, seksuel chikane samt diskrimination

2019-06-27

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, er fænomener, der alle tager afsæt i omstændigheder og vilkår, hvor forskelle bliver problematiske. Oplevede forskelle er ligeledes typisk afsæt og accelerator for diskrimination og marginalisering, når de udfolder sig i arbejdslivet.

 

I dette temanummer af Tidsskrift for Arbejdsliv sætter vi fokus på, når forskelle (i ordets bredeste forstand) er med til at skabe in- og eksklusionsmekanismer i arbejdsliv. Vi ønsker at invitere til forskning af omstændigheder og vilkår for disse (og lignende) fænomener, samtidig med at vi gerne ser forskning, der åbner og udfordrer begreberne/fænomenerne og/eller ser på, hvordan, der kan arbejdes med at forebygge eller løse disse brydninger i arbejdslivet.

 

Gennem arbejdet skabes der viden, produkter eller services i mødet mellem forskelligheder hos mange deltagere: medarbejdere, ledere, samarbejdspartnere, kunder/borgere med videre. Måden hvorpå de strukturelt, organisatorisk og kulturelt indlejrede forskelle håndteres og udfoldes, er med til at afgøre om forskelle udfolder sig produktivt (fx gennem læring, innovation, procesudvikling osv) eller om forskelle får problematiske udtryksformer, fx gennem socio-kulturelle ’clashes’, gennem eksklusionsmekanismer (når privilegier og magtpositioner udspiller sig) etc. Sådanne fænomener kan udfolde sig på mangfoldige måder.  Krænkelser, herunder mobning og seksuel chikane er eksempler herpå. Diskrimination tager afsæt i forskelsbehandling af individer og/eller grupper med afsæt i for eksempel udseende, vaner, køn, religion, holdninger, hudfarve, handicap eller etnicitet.

 

Vi inviterer bidrag til temanummeret som forskningsmæssig tager disse fænomener op. Forslag til debatartikler og kronik bydes også velkommen. Forskningsbidrag kan for eksempel handle om

 • Udforskning af baggrund/tilblivelse, årsager og/eller udbredelse af de respektive fænomener, for eksempel krænkelser, herunder mobning og seksuel chikane samt diskrimination.
  • Et forståelses-orienteret perspektiv på de respektive fænomener med tilgange der eksempelvis åbner for en relationel forståelse,
  • belyser den historiske tilblivelse af begrebernes fremtrædelse,
 • tilgange som udforsker empirinære beskrivelser og relationelle dynamikker af fænomenets fremtrædelse i en arbejdslivskontekst.
 • tilgange der undersøger kulturelle, organisatoriske og strukturelle betydninger for tilblivelse, håndtering og/eller forebyggelse af fænomenerne i arbejdsliv
 • kvantitative såvel som kvalitative tilgange til de respektive fænomener, ligesom aktionsforskning og følgeforskning i relation til konkretet arbejdsmiljøindsatser efterspørges

 

Vi ser gerne et temanummer med mangfoldige forskningsmæssige perspektiver på fænomenerne:  Historiske, juridiske, etnografiske og antropologiske, (organisations)sociologiske og (arbejds)psykologiske perspektiver kan være relevante bidrag ind i en arbejdslivsorienteret belysning af forskellenes betydning for in- og eksklusionsmekanismer. 

 

Interesserede bedes indsende abstracts på max en side til temaredaktionen. Forslag til anmeldelser, kronikker og debatartikler er også meget velkomne. 

 • Deadline for abstracts: 15. oktober 2019.
 • Deadline for færdige artikler: 10. januar 2020 2019
 • Temanummeret 2020/2 udkommer i juni 2020.

 

Med venlig hilsen temaredaktionen,

Mille Mortensen (mille.mortensen@psy.ku.dk)

Rikke Thomsen (rikke.thomsen@hk.dk)

Peter Hagedorn-Rasmussen (peterhag@ruc.dk)