Raab, T. “Med Humor Som våben – Sproglig Humor Som Bindeled Mellem Kognition Og Emotion”. Tidsskrift for Sprogforskning, bd. 7, nr. 1, juni 2009, s. 1-34, doi:10.7146/tfs.v7i1.2731.