Raab, T. “Med Humor Som våben – Sproglig Humor Som Bindeled Mellem Kognition Og Emotion”. Tidsskrift for Sprogforskning, Vol. 7, no. 1, June 2009, pp. 1-34, doi:10.7146/tfs.v7i1.2731.