[1]
T. Raab, “Med humor som våben – sproglig humor som bindeled mellem kognition og emotion”, Tsf, bd. 7, nr. 1, s. 1–34, jun. 2009.