[1]
T. Raab, “Med humor som våben – sproglig humor som bindeled mellem kognition og emotion”, TfS, vol. 7, no. 1, pp. 1-34, Jun. 2009.