Raab, T. (2009) “Med humor som våben – sproglig humor som bindeled mellem kognition og emotion”, Tidsskrift for Sprogforskning, 7(1), pp. 1-34. doi: 10.7146/tfs.v7i1.2731.