RAAB, T. Med humor som våben – sproglig humor som bindeled mellem kognition og emotion. Tidsskrift for Sprogforskning, v. 7, n. 1, p. 1-34, 1 Jun. 2009.