Raab, T. (2009). Med humor som våben – sproglig humor som bindeled mellem kognition og emotion. Tidsskrift for Sprogforskning, 7(1), 1–34. https://doi.org/10.7146/tfs.v7i1.2731