(1)
Raab, T. Med Humor Som våben – Sproglig Humor Som Bindeled Mellem Kognition Og Emotion. Tsf 2009, 7, 1-34.