Nielsen, J. V. “NÅR HØJTEKNOLOGIEN FEJLER: BREVDUEN SOM KRITISK INFRASTRUKTUR UNDER KRISE OG KRIG I DANMARK, 1880-1918”. Temp - Tidsskrift for Historie, bd. 9, nr. 18, september 2019, s. 97-112, https://tidsskrift.dk/temp/article/view/115838.