[1]
J. Christensen, “INFORMATIONSSAMFUNDET I HISTORISK PERSPEKTIV”, Temp, bd. 7, nr. 14, s. 151–180, jul. 2017.