[1]
H. Castenbrandt, “INFORMATIONSFLÖDEN OCH ÅTGÄRDER I SVERIGE UNDER RÖDSOTSEPIDEMIN 1772-1773 OCH SPANSKA SJUKAN 1918-1920”, temp, bd. 7, nr. 14, s. 39–56, jul. 2017.